historie TKP

ons koor is ontstaan uit het bekende zangkoor Toonkunst Zutphen e.o.

Zoals ook elders in het land bij andere Toonkunst koren, ontstond in 2004 de behoefte aan een koor, voor leden van 55+, dat niet de ambitie had om een groot werk, als bv. De Mattäus Passion, uit te voeren.

In januari 2004 is een aantal leden van Toonkunst Zutphen e.o. bereid gevonden in het oprichtingsbestuur zitting te nemen.
En is in september 2004 is het nieuwe
ToonkunstPlus Zutphen met 45 leden onder leiding van Hans Lamers, dirigent van Toonkunst Zutphen e.o., van start gegaan.

Het repertoire richt zich voornamelijk op ”de Kleine werken van Grote meesters” .
Nieuw was ook  om de repetities overdag plaats te laten vinden, n.l.  op donderdagmiddag van 2-4 uur,  wat veel nieuwe leden , ook van buiten Zutphen, heeft bewogen om lid te worden.

Na een overgangsperiode van een kleine anderhalf jaar waren de oprichtingsstatuten gereed en was Toonkunstplus Zutphen een zelfstandig koor met een eigen bestuur.

Ook ons koor is aangesloten bij de Vereniging Toonkunst Nederland, die o.a. kwaliteitsbevordering nastreeft.