Met groot succes, veel plezier en harmonieuze samenwerking hebben we op 12 mei 2019 

The Mass of the Children  uitgevoerd samen met het kinderkoor Rezonanz o.l.v. Miriam Drost, tevens sopraan solo, Jaap Roos, bariton solo, Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA) : blaasinstrumenten, orgel, pauken en buisklokken !

Ons  concert werd gecompleteerd met een  Mozart Nocturne, 3 delen uit de Misa Brevis (kleine orgelmis) van Haydn,
NASKA met  Blaaskwintet van Gustav Holst,
bariton  (Jaap Roos) solo zang , ( liederen van Purcell, Händel)
kinderkoor Rezonanz  (liederen van Rutter,  Purcell )

 

De Mis

Het moet in de vroege middeleeuwen zijn geweest, de tijd dat Ludgerus probeerde om onze streken te kerstenen, dat Keizer Karel de Grote (747-586) aan alle kerken en kloosters opdracht gaf om de mis, overal in zijn enorme rijk, op dezelfde manier te vieren.
Daarvóór had Paus Gregorius (569-586) al alle gezangen en gebeden die in de honderden kerken aanwezig waren verzameld en gerubriceerd.
Eén onderdeel, dat door het leven gaat als “het Ordinarium” is in vorm en inhoud onveranderd doorgegeven in de 13 eeuwen daarna en herkennen we nog steeds in hedendaagse missen.

Nu citeren we Wikipedia:
Het ordinarium is de reeks vast wederkerende gezangen van de Mis, namelijk Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus en Agnus Dei. Ook Ite missa est wordt wel tot het ordinarium gerekend. Deze gezangen vormen samen met de gezangen van het proprium de gezongen bestanddelen van elke mis, met dien verstande dat Gloria en Credo alleen op zon- en feestdagen klinken. Het Gloria wordt bovendien niet gezongen in de Advent en in de Veertigdagentijd.

Ordinariumgezangen hebben altijd dezelfde tekst. Al naargelang de status van een dag (weekdag, zondag, feest, hoogfeest) kunnen er meer of minder uitgebreide melodieën op diezelfde teksten worden gezongen.
In de gezangboeken voor het gregoriaans, zoals het Graduale Romanum (1974), zijn de ordinariumgezangen, behalve het Credo, als cyclus bij elkaar geplaatst. Elke cyclus heeft een Romeins nummer en is vervolgens, naar middeleeuwse gewoonte, aan een bepaalde dag of periode toegewezen:

Het ordinarium bestaat uit:
Kyrie (‘Heer, ontferm u’)
Gloria (‘Eer aan God in de hoge’)
Credo (‘Ik geloof’ in één God; de geloofsbelijdenis)
Sanctus (‘Heilig, heilig, heilig’) met het Hosanna en Benedictus (‘Gezegend Hij die komt’)
Agnus Dei qui tollis pecata mundi (‘Lam Gods’) die wegneemt de zonden der wereld
Dona nobis pacem (geef ons vrede) is eigenlijk het 3e vers van het Agnus Dei
Ite Missa Est (‘Gaat, dit is de wegzending’, misschien ook de naamgever van de Mis)

 

Het mag een wonder heten dat het ordinarium 13 eeuwen lang de kern is gebleven van talrijke hoogtepunten in de muziekgeschiedenis.

Waar de rechtgeaarde katholiek “thuiskomt” bij het horen van de klanken van een mis, daar zullen andersdenkenden  misschien het gevoel hebben dat zij op het verkeerde feestje zijn  beland.

Maar de laatste woorden van het Agnus Dei, “ Dona Nobis Pacem” zijn tijdloos en voor alle gezindten!

Waar de mis soms de kerk ontgroeid is en vaker te vinden is in de concertzalen, hebben wij weer de keus gemaakt voor deze prachtige Walburgiskerk.
Wij hopen dat u geniet van de klanken die vanaf de gewelven van deze kerk op u neerdalen.