Het koor repeteert op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur in Het Nutsgebouw, Breegraven 1 te Warnsveld.

Tijdens de repetities wordt door de dirigent aandacht besteed aan de stemvorming . Er wordt met veel enthousiasme, plezier maar ook met de nodige discipline gerepeteerd. Van de leden wordt ook verwacht dat zij hun partij thuis instuderen.

Een aantal weken vóór de uitvoering is er op zaterdag een “koordag”,
Dit is een langere repetitie waarbij speciale aandacht is voor moeilijke passages.

Wilt U een keer komen kijken of U het leuk vindt en lid wilt worden dan kunt U de eerste twee keer vrijblijvend meezingen.
Daarna zal er een stemtest plaatsvinden. Daarin wordt o.a. gekeken welke stemsoort U hebt, wat aandachtspunten voor Uw stem(gebruik) zijn en of U in het koor past. De dirigent zal U hierover nog nadere uitleg geven en ook uitleggen hoe hij de stemtest precies gaat afnemen.

Nieuwe leden, vooral bassen en tenoren, zijn van harte WELKOM.

U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat:
Leo Kerklaan, tel 0575 471906,  of email  secretaris@toonkunstpluszutphen.nl.
U kunt  ook het contactformulier op deze site gebruiken,  ga naar  “Contact.