Welkom op de site van ToonkunstPlus Zutphen!

Toonkunst Plus Zutphen is in september 2004 gestart, nu dus ruim 17  jaar geleden, en is inmiddels uitgegroeid tot een groot gemengd koor met zo’n 60 leden. Het woord “Plus” in de naam van ons koor staat voor “Vijftig Plus”.
We zijn dus  een koor voor 50 plussers met een hoog ambitieniveau.

Veel van onze leden hebben eerder gezongen in een Toonkunstkoor, maar hebben op een gegeven moment ervoor gekozen geen grote werken meer te zingen, maar kortere, zeker niet minder mooie muziekstukken. Er zijn overigens ook leden in ons koor die helemaal geen Toonkunst achtergrond hebben en dat hoeft ook niet. Wel is het een bijzonder prettige bijkomstigheid dat Toonkunst Zutphen en Toonkunst Plus Zutphen onder leiding staan van dezelfde dirigent Hans Lamers.