Welkom op de site van ToonkunstPlus Zutphen!

Toonkunst Plus Zutphen bestaat nu ruim 12 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een groot gemengd koor met meer dan 60 leden. Het woord “Plus” in de naam van ons koor staat voor “ Vijftig Plus”.
We zijn dus  een koor voor 50 plussers met een hoog ambitieniveau.

Veel van onze leden hebben eerder gezongen in een Toonkunstkoor, maar hebben op een gegeven moment ervoor gekozen geen grote werken meer te zingen, maar kortere,  zeker niet minder mooie muziekstukken. Er zijn overigens ook leden in ons koor die helemaal geen Toonkunst achtergrond hebben en dat hoeft ook niet. Wel is het een bijzonder prettige bijkomstigheid dat Toonkunst Zutphen en Toonkunst Plus Zutphen onder leiding staan van dezelfde dirigent Hans Lamers.

Ons concert Open Monumentendag 2019

In het kader van de OpenMonumentendagZutphen hebben wij   wij een kort (maar boeiend optreden  verzorgd  op zondag 15 september 2019   in de St Jans- of Nieuwstadskerk te Zutphen.