Hans Lamers,  dirigent

Veelzijdig, vakkundig, meeslepend.

Hans Lamers (geboren in 1956 te Millingen aan de Rijn) is sinds 1997 dirigent aan het Toonkunstkoor Zutphen en sinds 2004 aan het Toonkunst Pluskoor.

Hans studeerde orkest- en koordirectie (einddiploma UM) aan het stedelijk Conservatorium te Arnhem. In 1987 nam hij met succes deel aan de internationale dirigentenmasterclass van de beroemde Beethoven interpreet Kurt Sanderling te Weimar.

Reeds tijdens zijn opleiding dirigeerde hij diverse koren, orkesten en ensembles en doceerde hij een aantal jaren muziek als eindexamenvak op een scholengemeenschap en leerde veel jonge muzikanten samenspelen in de symfonieorkesten van de muziekscholen te Doetinchem en Dieren.

In 1980 werd Hans Lamers vaste dirigent van Het Gelders-Opera en Operette Gezelschap (GOOG), een hechte en inspirerende verbintenis tot op de dag van vandaag. Onder zijn artistieke leiding groeide het GOOG uit tot een toonaangevend muziektheater-gezelschap.

Verder is Hans Lamers als dirigent werkzaam bij de “Osse Opera Vereniging”. Ook wordt hij regelmatig uitgenodigd als gastdirigent, cursusleider of jurylid.

Van 1993 tot 2005 was hij werkzaam als stafmedewerker muziektheater bij de Stichting UNISONO (het landelijk instituut voor de amateurmuziek) te Utrecht en was hij tevens muzikaal adviseur van de Bond voor de Muziektheater in Nederland (BOOG).

Hij leverde in die hoedanigheid een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning en kwaliteitsverbetering van het Nederlands amateur muziektheater.