Welkom bij ons ToonkunstPlus koor Zutphen.

Hieronder enige  informatie voor geïnteresseerden  of aspirant leden.


let op ! 

wegens de corona maatregelen is er een strikt protocol van toepassing, in afwijking van onderstaande; 

informeer bij de secretaris.


De repetitie is elke donderdag van 14.00 tot 16.00uur in het Nutsgebouw te Warnsveld.

Rond drie uur is er een pauze. In de pauze is, op eigen kosten, koffie en thee te verkrijgen.

U kunt de eerste 2 weken bekijken of ons koor aan uw verwachtingen voldoet en overwegen lid te worden. Vanaf de 3e week zult u uitgenodigd worden om aan een stemtest mee te doen. De dirigent zal u hierover nog nadere uitleg geven . Hij zal met u o.a. bekijken welke stemsoort u heeft, of u veel zangervaring hebt, wat de aandachtspunten voor uw stem(gebruik) zijn en of u in het koor past.
Elke stemgroep heeft een mentor die u, in overleg, de juiste plaats in uw stemgroep zal aanwijzen , en bij wie u terecht kunt voor overige vragen en eventuele problemen.

Als de stemtest positief uitvalt, bent u officieel koorlid en, na invullen van het inschrijfformulier, contributieplichtig.
De contributie voor dit kalenderjaar (2020) bedraagt € 200,00 . Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u naar rato van het aantal maanden uw lidmaatschap.
U kunt uw contributie in (maximaal) 4 termijnen voldoen. Wilt u zo vriendelijk zijn om na toetreding tot het koor de eerste betaling z.s.m. over te maken op NL63 RABO 030.14.44.560 t.n.v. Toonkunst Plus Zutphen.

Mocht u op basis van de eerste repetities besluiten geen lid te worden van het Pluskoor, dan stellen wij het op prijs dat u dat meldt bij een van de bestuursleden.

Als u wegens ziekte of om andere reden verhinderd bent , vragen wij u zich af te melden bij bestuurslid Gea Sunter,
t
el 0313 437875 e mail geasunter47@gmail.com.

Hebt u in uw omgeving mensen die graag een keer willen komen kijken op de repetitie breng ze dan gerust mee. Ook in een later stadium kunnen ze altijd 2 keer vrijblijvend mee doen.

Meld deze belangstellende voor aanvang wel even aan bij één van de bestuursleden.

Ons koor ToonKunstPlusZutphen is, samen met het koor ToonkunstZutphen , gelieerd aan de Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en Omstreken 
U kunt , door hiervan donateur te worden , ook ons koor steunen !

Wij wensen u veel zang- en koorplezier !


Het Bestuur van ToonkunstPlusZutphen:
Herman van den Munckhof,
Leo Kerklaan,
Joop Vinkenvleugel,
Thil Nijhoff,
Gea Sunter

Secretariaat: De Nutteler 30, 7231 NR Warnsveld
Telefoon : 0575 – 471906
E-mail:
secretaris@toonkunstpluszutphen.nl
website: www.toonkunstpluszutphen.nl
Bank: Rabobank – NL63 RABO 0301 4445 60