Welkom bij ons ToonkunstPlus koor Zutphen !

Hieronder enige  informatie voor geïnteresseerden  of aspirant leden. 

Elke donderdag repeteren we van 14.00 tot 16.00 uur in het Nutsgebouw, Breegraven 1, te Warnsveld.

Rond drie uur is er een pauze. In die pauze is er koffie en thee, verkrijgbaar op eigen kosten.

U kunt de eerste 2 weken meezingen en bekijken of ons koor aan uw verwachtingen voldoet en overwegen lid te worden. Vanaf de 3e week zult u uitgenodigd worden om aan een stemtest mee te doen. De dirigent zal u hierover nog nadere uitleg geven. Hij zal met u o.a. bekijken welke stemsoort u heeft, hoeveel zangervaring u heeft, wat de aandachtspunten voor uw stem(gebruik) zijn en of u in het koor past.
Elke stemgroep heeft een mentor die u, in overleg, de juiste plaats in uw stemgroep zal aanwijzen, en bij wie u terecht kunt voor overige vragen en eventuele problemen.

Als de stemtest positief uitvalt en na het invullen van het inschrijfformulier, bent u officieel koorlid en daarmee contributieplichtig.
De contributie voor kalenderjaar 2024 bedraagt € 300,00 . Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u naar rato van het aantal maanden uw lidmaatschap.
U kunt uw contributie in (maximaal) 4 termijnen voldoen. Wilt u zo vriendelijk zijn om na toetreding tot het koor de eerste betaling z.s.m. over te maken op NL63 RABO 030.14.44.560 t.n.v. Toonkunst Plus Zutphen.

Mocht u op basis van de eerste repetities besluiten geen lid te worden van het Pluskoor, dan stellen wij het op prijs dat u dat meldt bij een van de bestuursleden.

Als u wegens ziekte of om andere reden verhinderd bent, vragen wij u zich af te melden bij                           bestuurslid Sylvia Kesler,  email:      ledencontact@toonkunstpluszutphen.nl

Kent u in uw omgeving mensen die graag een keer willen komen kijken op de repetitie, breng ze dan gerust mee. Ook in een later stadium kunnen ze altijd 2 keer vrijblijvend mee doen.

Meld deze belangstellende voor aanvang wel even aan bij één van de bestuursleden.

Wij wensen u veel zang- en koorplezier !


Het Bestuur van ToonkunstPlusZutphen:
Herman van den Munckhof, voorzitter
Margriet Achterhof, secretariaat
Joop Vinkenvleugel, penningmeester
Sylvia Kesler, bestuurslid
Alma van Hoeflaak, bestuurslid, voorzitter muziekcommissie