We hebben u nodig als donateur.

Het liefst voor een aantal jaar achtereen, zodat we weten waar we aan toe zijn bij de planning van onze concerten.
Maar een eenmalige bijdrage stellen we ook bijzonder op prijs!

Ambities realiseren.

Alles wordt al maar duurder, ook de financiën van TKP staan onder druk. Een van onze ambities is om elk jaar een groot concert te geven mét solisten en orkest. Een andere is om tegelijkertijd zaken als de entreeprijs en het koorlidmaatschap voor iedereen betaalbaar te houden. Met úw steun kunnen we dat blijven realiseren.

De kracht om iedereen via muziek schoonheid en verbinding te laten beleven wordt alleen maar sterker als we samen de schouders zetten onder professionele én amateur optredens.

Wilt u met een jaarlijkse donatie voor ons die continuïteit borgen met een minimale bijdrage van € 25 per jaar?
Heel graag! Als dank krijgt u voorrang bij onze concerten en korting op de entreeprijs.

 

Aanmelden als donateur voor onbepaalde tijd.
Aanmelden is best eenvoudig:
Stuur een mailtje naar donateurs@toonkunstpluszutphen.nl o.v.v. uw naam en adres,
dan doen we u volgend jaar weer een betaalverzoek;
én stort voor dit jaar minimaal €25 donateursbijdrage op

  • bankrekening NL63 RABO 0301 4445 60
  • t.n.v. ToonkunstPlusZutphen
  • o.v.v. Donateur TKP

U kunt ook klikken op de volgende betaallink:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=La4KFEhcS8iyhVK_VzNZ4Q

of de onderstaande QR-code scannen:

Wilt u een incidentele bijdrage overmaken?
Stort een bedrag van bijv. €10 op het bovengenoemde rekeningnummer of gebruik de betaallink.

Doe mee en ondersteun het klinkende werk van TKP.

Onze dank is groot!